Положення

Положення про організацію освітнього процесу в ЧБФМК 2020-2021
Положення про призначення академічних стипендій у КЗ ЧБФМК
Положення про конкурсний відбір педагогічних  посад
Положення про внутрішній моніторинг якості ОП ЧБФМК
ПРАВИЛА поведінки здобувачів освіти
Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу ЧБФМК
Результати вибору електронних версій оригінал-макетів підручників для 10 класу закладів загальної середньої освіти, поданих на конкурсний відбір Чернігівський базовий медичний коледж Чернігівської обласної ради