Випускові циклові комісії спеціальності:

Лікувальна справа

Сестринська

справа

Акушерська справа

Стоматологія
ортопедична