Випускаюча циклова комісія 
спеціальності "Л
ікувальна справа"

Навіть найновіші навчальні посібники не завжди містять найновішу наукову інформацію, оскільки їх підготовка і видання займають чимало часу і матеріал може застаріти до моменту виходу книги в світ. Тому викладачеві необхідно постійно стежити за новітньою науковою інформацією, систематизувати її і в рамках робочої програми з конкретної дисципліни знайомити з нею студентів, давати їм завдання самостійно опрацьовувати нові наукові джерела.

Випускаюча циклова комісія спеціальності «Лікувальна справа»

До складу випускаючої циклової комісії спеціальності «Лікувальна справа» входить 15 штатних викладачів та викладачі-сумісникі.

   Основне завдання комісії: підвищення якості знань студентів шляхом удосконалення та впровадження сучасних методів навчання, удосконалення та систематизація інформаційних технологій, організація самостійної роботи студентів, підвищення якості виконання практичних навичок, тренінгових занять, системи ситуативного моделювання.

  Очолює циклову комісію Мещерякова Наталія Леонідівна - викладач внутрішньої медицини, вища кваліфікаційна  категорія.

Члени циклової комісії:

    Рибальченко Вікторія Олександрівна – заступник директора з НВР, викладач внутрішньої медицини, невідкладних станів у внутрішній медицині; вища кваліфікаційна  категорія;

    Кострик Світлана Миколаївна – завідувачка відділенням, викладач внутрішньої медицини, ІІ кваліфікаційна  категорія;

    Шевченко Ірина Миколаївна – викладач педіатрії, медсестринства в педіатрії вища кваліфікаційна  категорія, має педагогічне звання «викладач - методист»

    Шустова Галина Пилипівна - викладач педіатрії, медсестринства в педіатрії, вища кваліфікаційна  категорія; має педагогічне звання «викладач - методист»

    Климовець Світлана Миколаївна - викладач педіатрії, медсестринства в педіатрії, ІІ кваліфікаційна  категорія;

    Оніщенко Віта Олександрівна- викладач педіатрії, медсестринства в педіатрії, спеціаліст ;

    Герман Любов Петрівна – викладач внутрішньої медицини, невідкладних станів у внутрішній медицині; вища кваліфікаційна  категорія;

    Губарєва Мариля Мічеславівна - викладач медсестринства в неврології, психіатрії, спеціаліст ;

    Риженко Вікторія Вікторівна- викладач дерматовенерології, І кваліфікаційна  категорія;

    Мазіна Галина Олексіївна – викладач інфектології вища кваліфікаційна  категорія, старший викладач;

    Шарамко Ольга Генріхівна – викладач медсестринства в геронтології та гериартрії, вища кваліфікаційна  категорія;

    Демченко Алла Анатоліївна – викладач медичної та соціальної реабілітації, вища кваліфікаційна  категорія; має педагогічне звання «викладач - методист»

    Карета Ганна Леонідівна - викладач медичної та соціальної реабілітації, спеціаліст;

 

 

Проблема над якою працює комісія цього року:

   «Упровадження інноваційних методів навчання в практичній роботі з педіатрії, внутрішньої медицини та дисциплін терапевтичного профілю».

     

     Щомісячно проводяться засідання циклової комісії, на яких розглядаються та обговорюються питання покращення успішності та відвідування студентами занять шляхом впровадження новітніх освітніх технологій, інноваційних методик у навчально-виховний процес, постійно знайомляться з фаховою літературою, вивчають передовий педагогічний досвід. Досвідчені викладачі надають методичну допомогу молодим викладачам з питань оформлення навчально-методичної документації, характеристики етапів занять, оснащення занять, організації самостійної роботи.

 Викладачі комісії постійно створюють навчально – методичні посібники, методичні розробки занять, рекомендації для студентів, тим самим постійно оновлюючі навчально-методичний комплекс з дисциплін. Всі навчальні матеріали і методичні рекомендації для позааудиторної самостійної роботи студентів знаходяться в бібліотеці коледжу. Голова циклової комісіі відвідує заняття викладачів, проводять аналіз відвіданих занять, позакласних заходів, організації науково-пошукової роботи в гуртках. 

Для покращення засвоєння матеріалу студентами викладання лекційного матеріалу проводиться з використанням мультимедійного забезпечення, демонстрації навчальних відеороликів, відеофільмів. 

    В цикловій комісії працює гурток з педіатрії «Малятко» та внутрішньої медицини «Шлях до милосердя». Гуртки працюють під керівництвом досвідчених викладачів Оніщенко В.О. та Герман Л.П. Члени гуртків поглиблюють свої знання з даних предметів, виготовляють санбюлетені, буклети, пам’ятки, займаються пошуковою роботою, приймають участь у науково дослідній роботі, проводять санітарно-просвітницьку роботу, а саме, поширюють інформацію з профілактики захворювань, про організацію здорового способу життя, боротьбу зі шкідливими звичками та небезпечний вплив на здоров’я людей різного віку серед студентської молоді навчальних закладів міста та мешканців нашого міста. В минулому році викладачі циклової комісії представили такі роботи з НДРС:

  - НДРС на тему: «Сучасні методи лікування захворювань органів дихання у дітей» ( Климовець С.М. І кваліфікаційна  категорія)

 - НДРС на тему : «Сучасні підходи до лікування і профілактики захворювань ССС» ( Рибальченко В.О. , вища кваліфікаційна категорія)

Викладачі циклової комісії беруть активну участь у підготовці студентів випускних курсів спеціальностей «Лікувальна справа», «Акушерська справа» та «Сестринська справа» до здачі ліцензійного іспиту Крок М. Всі студенти успішно здають іспит Крок М з високими результатами.

Щорічно проводиться обласний та всеукраїнський конкурс «Краща за фахом» серед студентів ІV курсу спеціальності «Сестринська справа», де наші студенти  стабільно займають призові місця, в чому теж немала заслуга викладачів циклової комісії. Студентка Обитоцька Тетяна зайняла перше місце ,  Кубрак Юлія друге місце , Косташ Альона шосте місце .

     Науково-методична робота викладачів циклової комісії спрямована на пошук та оволодіння новими педагогічними технологіями, тісний зв’язок із закладами практичної охорони здоров’я.    

  Матеріально-технічна база циклу складається з навчальних кабінетів внутрішньої медицини, педіатрії, дерматовенерології, медичної та соціальної реабілітації на базі Чернігівського медичного коледжу. Також є кабінети з усіх дисциплін  циклової комісії на в лікарнях міста. Усі навчальні кабінети оснащені необхідним інструментарієм, фантомами, муляжами, зразками первинної медичної документації та наочним матеріалом. Студенти мають змогу працювати в кабінетах не тільки з фантомами , а й безпосередньо біля ліжка хворого, що є найбільш результативним при вивченні клінічних дисциплін.

     Традиційно проводиться місячник циклової комісії, у ході якого викладачі демонструють свої методичні напрацювання, проводять відкриті заняття, фахові конкурси, круглі столи, зустрічи з практичними медсестрами та лікарями, семінари. зокрема:

  • відкрите теоретичне заняття з педіатрії на тему «Цукровий діабет» ( Климовець С.М.. викладач ІІ категорії)

  • круглий стіл на тему: «Концепції здорового способу життя» ( Демченко А.А ., викладач вищої категорії)

  • конференція на тему: «Туберкульоз – проблема сучасності» ( Мещерякова Н.Л., викладач вищої категорії)

  • зустріч з головним снідологом м.Чернігова з лекційним заняттям на тему: «СНІД» (Мазіна Г.О. викладач вищої категорії)

  • семінар з залученням лікарів невропатологів на тему: «Профілактика судинної патології» (Губарєва М.М.,спеціаліст)

Поряд із навчальною роботою циклова комісія вирішує і виховні завдання, перш за все національно-патріотичного спрямування:

- відкрита виховна година на тему «Україна – моя країна» ( Мещерякова Н.Л., викладач вищої категорії)

    У роботі циклових комісій практикуються спільні засідання, на яких обговорюються актуальні питання викладання предметів, проводяться узгодження єдиних вимог до виконання практичних навиків та алгоритмів надання невідкладної допомоги, згідно протоколів МОЗ України.

Викладачі циклової комісії постійно беруть участь в обласних та міжколеджних практично-наукових конференціях, де відбувається обмін взаємодосвідом.

    Члени циклової комісії - досвідчені викладачі, які безпосередньо здійснюють науково-методичне забезпечення навчального процесу відповідно до вимог освітньо-професійних програм зі спеціальностей, які здобуваються в коледжі.

Чернігівський базовий медичний коледж
Україна, м. Чернігів, вул. П’ятницька, 42
Телефон навчального закладу: (0462) 77-50-46 Телефон приймальної комісії: (0462) 67-29-18 Електронна адреса: chbmc@ukr.net

Всього відвідувань
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now