top of page

Випускова циклова комісія 
"Лікувальна справа"

Навіть найновіші навчальні посібники не завжди містять найновішу наукову інформацію, оскільки їх підготовка і видання займають чимало часу і матеріал може застаріти до моменту виходу книги в світ. Тому викладачеві необхідно постійно стежити за новітньою науковою інформацією, систематизувати її і в рамках робочої програми з конкретної дисципліни знайомити з нею студентів, давати їм завдання самостійно опрацьовувати нові наукові джерела.

Рисунок1.jpg

        До складу випускової циклової комісії входить 13 штатних викладачів та викладачі-сумісники.

Основне завдання комісії: підвищення якості знань студентів шляхом удосконалення та впровадження сучасних методів навчання, удосконалення та систематизація інформаційних технологій, організація самостійної роботи студентів, підвищення якості виконання практичних навичок, тренінгових занять, системи ситуативного моделювання.

      Проблема над якою працює циклова комісія цього року:

«Психологічний супровід освітнього процесу, як умова розвитку особистості студента при вивченні клінічних дисциплін».

   Щомісячно проводяться засідання циклової комісії, на яких розглядаються та обговорюються питання покращення успішності та відвідування студентами занять шляхом впровадження новітніх освітніх технологій, інноваційних методик в освітній  процес, постійно знайомляться з фаховою літературою, вивчають передовий педагогічний досвід. Досвідчені викладачі надають методичну допомогу молодим викладачам з питань оформлення навчально-методичної документації, характеристики етапів занять, оснащення занять, організації самостійної роботи.

  Викладачі комісії постійно створюють навчально – методичні посібники, методичні розробки занять, рекомендації для студентів, тим самим постійно оновлюючі навчально-методичний комплекс з дисциплін. Всі навчальні матеріали і методичні рекомендації для позааудиторної самостійної роботи студентів знаходяться в бібліотеці коледжу. Голова циклової комісіі відвідує заняття викладачів, проводить аналіз відвіданих занять, заходів, організації науково-пошукової роботи в гуртках.

 Для покращення засвоєння матеріалу студентами викладання лекційного матеріалу проводиться з використанням мультимедійного забезпечення, демонстрації навчальних відеороликів, відеофільмів. 

В цикловій комісії працює гурток з педіатрії «Малятко» та внутрішньої медицини «Шлях до милосердя». Члени гуртків поглиблюють свої знання з даних предметів, виготовляють санбюлетені, буклети, пам’ятки, займаються пошуковою роботою, приймають участь у науково дослідній роботі, проводять санітарно-просвітницьку роботу, а саме, поширюють інформацію з профілактики захворювань, про організацію здорового способу життя, боротьбу зі шкідливими звичками та небезпечний вплив на здоров’я людей різного віку серед студентської молоді навчальних закладів області та мешканців нашого міста. 

  Викладачі циклової комісії беруть активну участь у підготовці студентів випускних курсів до здачі ліцензійного іспиту «Крок М». Всі студенти успішно здають іспит «Крок М» з високими результатами.

Науково-методична робота викладачів циклової комісії спрямована на пошук та оволодіння новими педагогічними технологіями, тісний зв’язок із закладами практичної охорони здоров’я.

  Матеріально-технічна база циклу складається з навчальних кабінетів внутрішньої медицини, педіатрії, дерматовенерології, медичної та соціальної реабілітації на базі ЧБФМК. Також є кабінети з усіх дисциплін циклової комісії в лікарнях міста. Усі навчальні кабінети оснащені необхідним інструментарієм, фантомами, муляжами, зразками первинної медичної документації та наочним матеріалом. Студенти мають змогу працювати в кабінетах не тільки з фантомами , а й безпосередньо біля ліжка хворого, що є найбільш результативним при вивченні клінічних дисциплін.

Традиційно проводиться місячник циклової комісії, у ході якого викладачі демонструють свої методичні напрацювання, проводять відкриті заняття, фахові конкурси, круглі столи, зустрічи з практичними медсестрами та лікарями, семінари.

   Циклова комісія вирішує і виховні завдання, перш за все національно-патріотичного спрямування: відкрита виховна година до дня Збройних сил України на тему: «Україна – моя країна» .

У роботі циклових комісій практикуються спільні засідання, на яких обговорюються актуальні питання викладання предметів, проводяться узгодження єдиних вимог до виконання практичних навиків та алгоритмів надання невідкладної допомоги, згідно протоколів МОЗ України.

  Викладачі циклової комісії постійно беруть участь в обласних та міжколеджних практично-наукових конференціях, де відбувається обмін взаємодосвідом.

  Члени циклової комісії - досвідчені викладачі, які безпосередньо здійснюють науково-методичне забезпечення освітнього  процесу відповідно до вимог освітньо-професійних програм зі спеціальностей, які здобуваються в коледжі.

 

bottom of page