ОБОВ’ЯЗКИ СТУДЕНТІВ

НА ВИРОБНИЧІЙ ПРАКТИЦІ:

 1. Своєчасно прибути на базу практики.

 2. Вивчити і суворо дотримуватись правил охорони праці та техніки безпеки на робочому місці.

 3. Виконувати всі завдання передбачені програмою практики та правила внутрішнього розпорядку ЛПЗ.

 4. Нести відповідальність за виконану роботу.

 5. Дотримуватись правил медичної етики та деонтології.

 6. Брати активну участь у суспільному житті колективу лікарні (п’ятихвилинки. Конференції тощо).

 7. Активно проводити санітарно-освітню роботу.

 8. Своєчасно заповнювати щоденник, виконувати самостійні завдання.

 9. Своєчасно скласти залік з практики.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ:

СТУДЕНТ ПОВИНЕН:

 1. Виконати програму практики.

 2. Пройти інструктаж з техніки безпеки.

 3. Вивчити посадові інструкції.

 4. Вивчити правила заповнення медичної документації (історії хвороби. Пологів, температурних листів тощо).

 5. Вивчити всі інструктивні листи. Діючі накази МОЗ України та місцевих органів, які регламентують роботу лПЗ.

 6. Своєчасно заповнювати щоденник згідно з вимогами.

 7. Виконати індивідуальне завдання.

 8. Скласти текстовий та цифровий звіт про виконання програми практики.

 9. Успішно скласти заліки під час рубіжних і підсумкового контролю практик.

 1. Здійснювати зв'язок з керівниками практик від ЛПЗ.

 2. Скласти графік проходження практики згідно з програмою.

 3. Брати участь у розподілі студентів на робочі місця.

 4. Здійснювати контроль за веденням щоденників, ходом виконання програм практик.

 5. Надавати методичну допомогу в техніці виконання маніпуляцій і елементах догляду за пацієнтами, вагітними, новонародженими та питаннях надання невідкладної допомоги.

 6. Своєчасно вести облік контролю за ходом практики.

 7. Своєчасно інформувати навчальну частину коледжу про хід практики на базах ЛПЗ.

 8. Збирати відгуки про випускників коледжу, які працюють в лікувальних установах.

 9. Брати активну участь у підготовці і проведенні диференційованого заліку з практики.

ОБОВ’ЯЗКИ МЕТОДИЧНОГО КЕРІВНИКА ПРАКТИКИ: