top of page

ОБОВ’ЯЗКИ МЕТОДИЧНОГО КЕРІВНИКА ПРАКТИКИ:

  1. Здійснювати зв'язок з керівниками практик від ЛПЗ.

  2. Скласти графік проходження практики згідно з програмою.

  3. Брати участь у розподілі студентів на робочі місця.

  4. Здійснювати контроль за веденням щоденників, ходом виконання програм практик.

  5. Надавати методичну допомогу в техніці виконання маніпуляцій і елементах догляду за пацієнтами, вагітними, новонародженими та питаннях надання невідкладної допомоги.

  6. Своєчасно вести облік контролю за ходом практики.

  7. Своєчасно інформувати навчальну частину коледжу про хід практики на базах ЛПЗ.

  8. Збирати відгуки про випускників коледжу, які працюють в лікувальних установах.

  9. Брати активну участь у підготовці і проведенні диференційованого заліку з практики.

ГРАФІКИ ВИРОБНИЧОЇ ТА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ:

Практичне навчання 

    Студенти спеціальностей 223 «Медсестринство» та 221 «Стоматологія» проходять практику на базах закладів охорони здоров’я м.Чернігова. Виробнича та переддипломна практика студентів  КЗ «Чернігівський базовий фаховий медичний коледж» ЧОР є важливою ланкою у підготовці  фахових  молодших бакалаврів і невід'ємною частиною освітнього процесу.

       Головне завдання практики у медичному закладі полягає у закріпленні знань, одержаних у процесі навчання, засвоєнні та вдосконаленні практичних навичок в умовах майбутньої діяльності на базах закладів охорони здоров’я.

       Дякуємо нашим стейкхолдерам за співпрацю, належні умови проходження практики та увагу до студентів коледжу.

bottom of page