Освітньо-професійні програми ФПО

ОПП Лікувальна справа
ОПП сестринська справа
ОПП-Акушерська-справа
Стоматологія ОПП

Акушерська справа

Лікувальна справа

Акушерство є однією з найстаріших галузей медицини – це мистецтво допомоги породіллі. Перші відомості про акушерство сягають древнього Єгипту.

«Бабка-повитуха», «бабуся-повитуха» і «повитуха», так на Русі іменувалися жінки, які надавали допомогу породіллі.

Промайнули віки, та акушерка так і лишилась до нашого часу особливою професією.

Саме акушерка першою приймає у свої руки нове життя. Тому, у такій високогуманній професії щирість, щедрість і душевність стають провідними якостями. Акушерка повинна займатися своєю справою за покликанням, любити свою професію і своїх пацієнтів – жінок і дітей.

Наш коледж розпочав випуск акушерок з 1922 року.

Акушерка готується для роботи в міських і в районних акушерсько – гінекологічних установах та на фельдшерсько – акушерських пунктах.

Акушерка здійснює професійну діяльність під керівництвом лікаря або самостійно.

 • Застосовує сучасні методи обстеження вагітних.

 • Забезпечує прийом нормальних і ведення патологічних пологів, профілактику ускладнень при пологах.

 • Асистує при малих акушерських та гінекологічних операціях.

 • Надає швидку акушерську і гінекологічну допомогу, невідкладну долікарську допомогу новонародженим.

 • Бере участь у моніторингу здоров’я населення, сприяє поширенню знань з питань охорони материнства та дитинства, етики сімейних відносин та планування сім’ї, особистої гігієни, контрацепції, індивідуального обстеження молочної залози та впровадження здорового способу життя.

 • Володіє прийомами реанімації, вміє надати допомогу при травматичному пошкодженні, кровотечі, колапсі, отруєнні, утопленні, механічній асфіксії, анафілактичному шоці, опіках, відмороженні, алергічних станах.

 • Дотримується принципів медичної деонтології.

 • Веде медичну документацію.

 • Постійно удосконалює свій професійний рівень.
   

Після закінчення медичного коледжу кушерка направляється на роботу в лікувальні заклади м. Чернігова та Чернігівської області.

Однією з популярних професій серед абітурієнтів є професія фельдшера.

На Україні фельдшер був відомий як помічник військового лікаря з початку XVІІ ст. Професійна підготовка фельдшерів проводилось самими лікарями.

Пізніше відкрилися шпитальні та медичні школи. В середині XІX ст. були засновані перші фельдшерські школи при лікарнях.

В 1868 році в Чернігові почала діяти чоловіча фельдшерська школа.

Сьогодні медичний коледж готує фельдшера для самостійної роботи на фельдшерсько–акушерських пунктах районного підпорядкування та у міських лікувально–профілактичних закладах.

Завдання фельдшера:

 •  Проводить загальне і клінічне обстеження хворих.

 •  Здійснює постановку попереднього діагнозу щодо гострих та хронічних захворювань органів та систем людини.

 •  Надає відповідну медичну допомогу.

 •  Асистує лікарю під час операцій та інструментальних обстежень.

 •  Володіє основами діагностики вагітності, визначає її строки, проводить обстеження вагітної, приймає нормальні пологи, обстежує новонародженого.

 •  Надає невідкладну медичну допомогу при травматичних пошкодженнях, кровотечах, колапсі, судомах, коматозних і термінальних станах, отруєнні, утопленні, механічній асфіксії, анафілактичному шоці, опіках, відмороженні, алергічних станах.

 •  Володіє прийомами реанімації та достатнім обсягом медичних маніпуляцій.

 •  Проводить забір, доставку та зберігання зібраного матеріалу для бактеріологічного дослідження.

 •  Здійснює протиепідемічні заходи в осередку інфекції.

 •  Проводить санітарно-освітню роботу серед населення щодо здорового способу життя, планування сім’ї та охорони навколишнього середовища.

 •  Веде медичну документацію.
   

Після закінчення медичного коледжу фельдшер направляється на роботу на фельдшерсько–акушерські пункти Чернігівської області.

Сестринська справа

Стоматологія ортопедична

Медична сестра – медсестра – сестра милосердя — одна з самих найгуманніших професій, що існують на Землі. ЇЇ заслужена престижність, шляхетність підтверджується світовим досвідом.

Перші сестри милосердя з’явилися в XІ ст.

Сестринська справа – це самостійна наука, яка має фундаментальну науково – дослідницьку обґрунтованість. Сьогодні функції медичної сестри не тільки професійний догляд за хворими але й зміцнення їх здоров’я, профілактиці захворювань та в наданні психо – соціальної допомоги.

 

Функціональні обов’язки медичної сестри:

 • Здійснює професійну діяльність під керівництвом лікаря.

 • Проводить прості діагностичні, лікувальні і фізіотерапевтичні процедури.

 • Застосовує лікарські засоби для зовнішнього, ентерального і парентерального введення в організм пацієнта.

 • Готує хворих до лабораторного, рентгенологічного, ендоскопічного та ультразвукового обстеження.

 • Складає добові меню та виписує порційні вимоги, годує тяжкохворих.

 • Виконує санітарну обробку хворого, готує і застосовує дезінфекційні розчини.

 • Володіє прийомами реанімації, вміє надати допомогу при травматичному пошкодженні, кровотечі, колапсі, отруєнні, утопленні, механічній асфіксії, анафілактичному шоці, опіках, відмороженні, алергічних станах.

 • Веде медичну документацію.

 • Бере і активну участь в поширенні медичних знань серед населення.

 • Дотримується принципів медичної деонтології.

 • Постійно удосконалює свій професійний рівень
   

Після закінчення медичного коледжу медична сестра направляється на роботу лікувально–профілактичні заклади
м. Чернігова та Чернігівської області.

Підготовка спеціалістів зі спеціальності «Стоматологія ортопедична» розпочалася в коледжі у 1929 році.

Реформа медичної освіти в Україні передбачає навчання зубного техніка нового типу – високопрофесійного та конкурентоспроможного на ринку стоматологічних послуг. Професійні якості зубного техніка потребують від нього уміння поєднувати теоретичні знання із практичними навичками, приймати професійні рішення та вирішувати конкретні виробничі питання.

Зубний технік повинен:

 • Володіти сучасними методами виготовлення знімних та незнімних зубних протезів.

 • Самостійно виконувати технологічні етапи виготовлення ортопедичних апаратів і протезів.

 • Проводити термічну обробку сплавів та штампування коронок.

 • Розробляти постановку штучних зубів.

 • Вміти надати медичну допомогу при невідкладних станах.

 • Вести медичну документацію.

 • Дотримуватися принципів медичної деонтології.

 • Постійно удосконалювати свій професійний рівень.

 

Зубний технік готується для роботи в зубопротезних лабораторіях стоматологічних установ м. Чернігова та Чернігівської області.