top of page

Акредитація 

ОПП Лікувальна справа
 ОПП Акушерська  справа
 ОПП Сестринська справа
ОПП Стоматологія ортопедична

Акредитація освітньо-професійних програм

       У І семестрі 2023-2024 н.р. у відповідності до графіка проходження акредитації освітньо-професійних програм, КЗ «Чернігівський базовий фаховий медичний коледж» ЧОР пройшов процес акредитації та отримав сертифікати Державної служби якості освіти України про акредитацію чотирьох освітньо-професійних програм освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр» галузі знань 22 Охорона здоров’я:

      за спеціальністю  223 Медсестринство:

      ОПП «Лікувальна справа»,

      ОПП «Сестринська справа»,

      ОПП «Акушерська справа»,

      за спеціальністю  221 Стоматологія:

      ОПП «Стоматологія ортопедична».

      Термін дії сертифікатів – 5 років.

bottom of page