Опитування здобувачів освіти та педагогічних працівників

Анкета щодо форм контрольних заходів
Анкета опитування щодо якості викладання дисципліни
АНКЕТА ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА
АНКЕТА ОПИТУВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ щодо організації та якості викладання
Інтерпретація результатів дослідження стосовно організації та якості викладання
Результати анкетування Адаптація
Анкетування з метою визначення адаптації