top of page

Теоретичні заняття

Викладач лекційного курсу:

Демченко Алла Анатоліївна

лікар фізіотерапевт вищої категорії.
Чернігівська обласна лікарня.

Масаж є одним з найстародавніших і ефективних способів немедикаментозної профілактики

Лекційний курс знайомить слухачів з:

  • фізіологічним впливом масажу на організм людини;

  • клініко-фізіологічним обґрунтуванням застосування масажу з лікувальною та профілактичною метою в терапії, хірургії, неврології, травматології та педіатрії;

  • технікою і методикою різних видів масажу;

  • вибором масажних прийомів в залежності від анатомо – топографічних особливостей різних частин тіла;

  • особливостями масажу при різній клінічній патології.

bottom of page