top of page

Мова навчання

     З 16 січня 2021 року українська мова стала обов’язковою для надання всіх освітніх послуг, набула чинності стаття 30 закону “Про забезпечення функціонування української мови як державної”. Згідно з частиною 2 цієї статті, підприємства, установи та організації усіх форм власності, фізичні особи-підприємці та інші суб’єкти господарювання, що обслуговують споживачів, мають обслуговувати їх державною мовою.

       Коледж є юридичною особою, що надає освітні послуги, визначені законодавством, освітньою програмою та спрямовані на те, щоб здобувач освіти досягнув очікуваних результатів навчання. Згідно зі статтею 7 Закону України “Про освіту”, мовою освітнього процесу в коледжі є державна. Держава гарантує кожному громадянинові України право на здобуття формальної освіти на всіх рівнях, в тому числі і фахової передвищої та вищої, державною мовою в державних і комунальних закладах освіти.

      Посадові та службові особи коледжу, тобто керівник закладу, педагогічні працівники, вільно володіють державною мовою та застосовують її під час виконання службових обов’язків (стаття 9 Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”).

   Також у коледжі  відповідно до частини 1 статті 12 Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”, державна мова є робочою мовою спілкування, у тому числі мовою засідань, заходів, зустрічей”.

 

 Висновок:

У КЗ «Чернігівський базовий фаховий медичний коледж» ЧОР українська мова використовується

  • у межах освітнього процесу, під час проведення навчальних занять (крім занять із навчальних предметів, які, згідно з освітньою програмою закладу освіти, викладаються іноземними мовами);

  • у спілкуванні викладачів, іншого персоналу та здобувачів освіти (вихованцями) (листи МОН від 17.09.19 року №1/9-581 “Про застосування державної мови в освітньому процесі” та від 01.02.2018 року №1/9-74 “Лист щодо застосування української мови в освітній галузі”).

bottom of page