Загальні відомості

    З 2013 року курси підвищення кваліфікації молодших медичних спеціалістів стали структурним підрозділом КЗ "Чернігівський базовий фаховий медичний коледж" ЧОР відповідно до наказу УОЗ ЧОДА    № 226 від 03.09.2013 р. «Про впорядкування підпорядкування курсів підвищення кваліфікації».

     У червні 2015 року курси підвищення кваліфікації коледжу пройшли ліцензування та одержали ліцензію (серія АЕ № 636718) на спеціалізацію та підвищення кваліфікації фахівців за акредитованими спеціальностями  у галузі знань 1201 Медицина в ліцензованому обсязі 3000 слухачів на рік.

     Курси підвищення кваліфікації займаються післядипломною підготовкою молодших медичних спеціалістів Чернігівської області та міста Чернігова, здійснюючи безперервний процес навчання та удосконалення, дотримуючись принципу “Навчання протягом усього життя”. У своїй діяльність керуються чинним законодавством України, нормативно-правовими актами в галузі освіти та охорони здоров’я і Положенням.

   Метою післядипломного навчання є: спеціалізоване вдосконалення професійної підготовки фахівця шляхом поглиблення, розширення і оновлення його професійних знань, умінь і навичок. А також, забезпечення потреб галузі в кваліфікованих фахівцях з високим рівнем  професіоналізму, здатних компетентно і відповідально виконувати завдання та обов’язки, впроваджувати новітні технології надання медичної допомоги населенню. Підготовка фахівців здійснюється за напрямками: 

спеціалізація – набуття особою здатності виконувати окремі завдання та обов’язки, які мають особливості, в межах спеціальності;

підвищення кваліфікації (удосконалення, розширення профілю) – набуття особою здатності виконувати додаткові завдання та обов’язки в межах спеціальності.

   Післядипломна освіта в коледжі проводиться на 46 циклах підвищення кваліфікації та на 10 циклах спеціалізації. Формування груп здійснюється відповідно до переліку циклів спеціалізації та удосконалення молодших медичних кадрів, затвердженого наказом МОЗ України від 07.09.1993 р. № 198 “Про підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з медичною та фармацевтичною освітою”. 

 Планування підвищення кваліфікації та спеціалізації молодших медичних спеціалістів на наступний навчальний рік, здійснюється у поточному навчальному році, відповідно до заявок, поданих замовником (лікувально-профілактичними установами). Заявки формуються замовником згідно з переліком циклів. Курси підвищення кваліфікації проводять аналіз отриманої інформації та складають календарний план підвищення кваліфікації та спеціалізації молодших медичних спеціалістів регіону в межах ліцензованого обсягу, який затверджується Управлінням охорони здоров’я Чернігівської облдержадміністрації та надсилається до МОЗ України.

  Відбір кандидатів для направлення на навчання здійснюється лікувально-профілактичними закладами відповідно до річних планів підвищення кваліфікації молодших медичних спеціалістів.

Навчання молодших медичних спеціалістів здійснюється за державним замовленням та на підставі укладених договорів з підприємствами, установами, організаціями, фізичними та юридичними особами за кошти державного, місцевого бюджетів, юридичних та фізичних осіб.

Контакти :

Телефон                     5-64-21

Електронна адреса    kyrsumed@gmail.com