top of page

Нормативна база

Наказ МОЗ України від 10.11.2022року № 2016 «Про подальше удосконалення системи

післядипломної освіти та безперервного професійного розвитку фахівців з фаховою передвищою, початковим рівнем (короткий цикл) та першим (бакалаврським) рівнем вищої медичної і фармацевтичної освіти та магістрів з медсестринства»

https://tzakon1.rada.gov.ua/go/z0039-23

 

Постанова КМУ від 14.07 2021 року №725 «Положення про систему безперервного професійного розвитку медичних та фармацевтичних працівників»

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-sistemu-bezperervnogo-profesijnogo-rozvitku-medichnih-ta-farmacevtichnih-pracivnikiv-725-140721

 

Наказ МОЗ України від 25.12.1992 року № 195 «Про затвердження переліку вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, підготовки і отримання звання в яких дають право займатися медичною і фармацевтичною діяльністю»

https://www.medconsulting.com.ua/ua/nakazy-moz/nakaz-moz-pro-zatverdzhennya-pereliku-vischih-i-serednih-spetcialnih-navchalnih-zakladiv

 

Наказ МОЗ України від 23.11.2007 року № 742 «Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою»

https://www.medconsulting.com.ua/ua/nakazy-moz/nakaz-moz-ukrajini-no742-vid-23112007-pro-atestatciyu-molodshih-spetcialistiv-z-medichnoyu-osvitoyu

 

Наказ МОЗ України від 29.03.2002 року №117 «Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78. Охорона здоров’я» зі змінами

https://zakon.rada.gov.ua/go/va117282-02

 

Наказ УОЗ ЧОДА від 17.02 2023 року №45 «Про підвищення кваліфікації та перепідготовку молодших спеціалістів з медичною освітою у 2023 році.

Наказ УОЗ ЧОДА від 23.03. 2023 року №75 «Про внесення змін до наказу УОЗ від 17.02.2023 р. №45 " Про підвищення кваліфікації та перепідготовку молодших спеціалістів з медичною освітою у 2023 році".

 

Положення:

     про курси підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з медичною освітою (сканкопія)

     про організацію освітнього процесу на курсах підвищення кваліфікації (сканкопія)

bottom of page