top of page

Інформація для вступників

Списки груп нового набору 2023-2024 н.р.
на основі базової загальної середньої освіти
Список вступників допущених до співбесіди на спеціальність 223 Медсестринство
Результати співбесіди на спеціальність 223 Медсестринство
Рекомендовані до зарахування на навчання на місця регіонального замовлення  спеціальність 223 Медсестринство ОПП Лікувальна справа
Наказ про зарахування на спеціальність 223 Медсестринство ОПП Лікувальна справа,            ОПП Сестринська справа (держзамовлення)
bottom of page