Циклова комісія гуманітарних та соціально-економічних дисциплін

цк гуманітарних.JPG

Циклова комісія гуманітарних та соціально-економічних дисциплін забезпечує викладання загальноосвітніх навчальних дисциплін та навчальних дисциплін за професійним спрямуванням гуманітарного та соціально-економічного циклу: українська мова та література, зарубіжна література, ділова українська мова, англійська мова, англійська мова за професійним спрямуванням, історія України, Всесвітня історія, мистецтво, культурологія, основи філософських знань, правознавство, громадянська освіта, психологія та міжособове спілкування, соціологія,основи економічної теорії.

Викладачі циклової комісії докладають значних зусиль у підготовці висококваліфікованих медичних спеціалістів, розвиваючи творчий потенціал студентів, плекаючи в них почуття здорового патріотизму. Формування духовно багатої особистості з притаманними їй високою культурою, високими моральними ідеалами для викладачів є пріоритетним у навчально-виховному процесі.

Знання, що здобувають студенти на заняттях, дозволяють їм успішно брати участь у всеукраїнських олімпіадах, міжнародних мовних конкурсах з української мови, у науково-дослідницьких студентських конференціях.

Склад циклової комісії гуманітарних та соціально-економічних дисциплін:

Загорулько М.А. – голова циклової комісії, викладач латинської та англійської мови, англійської мови за професійним спрямуванням,  культурології, основ філософських знань, спеціаліст вищої категорії, кандидат філософських наук. Захистила кандидатську дисертацію у 2014 році на тему: «Естетичний тезаурус Чернігівського літературно-філософського кола». Має 49 наукових публікацій, в т.ч. монографію «“Чернігівські Афіни”: від Бароко до Постмодерну в естетиці»;

Шевела Л.П. – викладач української мови за професійним спрямуванням, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, Відмінник освіти України, нагороджена щорічною обласною Премією імені Георгія Вороного (2016рік);

Гармаш А.С. – викладач культурології, мистецтва, зарубіжної літератури, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, Відмінник освіти України;

Михайленко І.І. – викладач української мови та літератури, спеціаліст вищої категорії;

Колесник Т.В. – викладач англійської мови за професійним спрямуванням, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист;

Трофимішина Т.М. – викладач англійської мови за професійним спрямуванням, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, Відмінник освіти України;

Пономаренко О.М. – викладач англійської мови та англійської мови за професійним спрямуванням;

Кривець Н.В. – викладач англійської мови;

Микитуха О. В. – викладач Всесвітньої історії, історії України, основ філософських знань, соціології, дисципліни «Громадянська освіта», спеціаліст вищої категорії;

Хаценко О.О. – викладач англійської мови за професійним спрямуванням, історії України, спеціаліст вищої категорії;

Шатило А.В. – викладач історії України, Всесвітньої історії, психології та міжособового спілкування, спеціаліст;

Москалець Н.О. – викладач правознавства, історії медсестринства, спеціаліст І категорії;

Маркова Н.М. – викладач економічної теорії.

Вивчення дисциплін гуманітарного та соціально-економічного циклу позитивно впливає на розвиток у студентів навичок логічного мислення, що є важливою складовою для розвитку клінічного мислення. Здобуті навички міжособового спілкування у майбутньому стають у нагоді під час спілкування із пацієнтами.

У цикловій комісії працюють такі гуртки:

  • «Євроклуб» (кер. Колесник Т.В. та Загорулько М.А.)

  • Гурток з історії   (кер. Шатило А.В.);

Щороку проводиться місячник циклової комісії гуманітарних та соціально-економічних дисциплін, в рамках якого проводяться літературно-мистецькі заходи, інтелектуальні ігри, екскурсії, зустрічі з творчими людьми, конференції.