top of page

Циклова комісія гуманітарних та соціально-економічних дисциплін

цк гуманітарних.JPG

  Циклова комісія гуманітарних та соціально-економічних дисциплін забезпечує викладання загальноосвітніх навчальних дисциплін та навчальних дисциплін за професійним спрямуванням гуманітарного та соціально-економічного циклу: українська мова та література, зарубіжна література, ділова українська мова, англійська мова, англійська мова за професійним спрямуванням, історія України, Всесвітня історія, мистецтво, культурологія, основи філософських знань, правознавство, громадянська освіта, психологія та міжособове спілкування, соціологія,основи економічної теорії.

     Викладачі циклової комісії докладають значних зусиль у підготовці висококваліфікованих медичних спеціалістів, розвиваючи творчий потенціал студентів, плекаючи в них почуття здорового патріотизму. Формування духовно багатої особистості з притаманними їй високою культурою, високими моральними ідеалами для викладачів є пріоритетним у освітньому процесі.

    Знання, що здобувають студенти на заняттях, дозволяють їм успішно брати участь у всеукраїнських олімпіадах, міжнародних мовних конкурсах з української мови, у науково-дослідницьких студентських конференціях.

     Вивчення дисциплін гуманітарного та соціально-економічного циклу позитивно впливає на розвиток у студентів навичок логічного мислення, що є важливою складовою для розвитку клінічного мислення. Здобуті навички міжособового спілкування у майбутньому стають у нагоді під час спілкування із пацієнтами.

   Щороку проводиться місячник циклової комісії гуманітарних та соціально-економічних дисциплін, в рамках якого проводяться літературно-мистецькі заходи, інтелектуальні ігри, екскурсії, зустрічі з творчими людьми, конференції.

 

bottom of page