top of page

Випускова циклова комісія 
"Акушерська справа"

IMG_8964.JPG

Сьогодення диктує нам свої вимоги високого рівня освіти, який передбачає створення умов для розвитку й самореалізації особистості. Найбільша ефективність навчального процесу досягається в умовах активізації діяльності студентів, спрямованості процесу організації їхнього навчання. Підвищенню результативності навчального процесу у медичному коледжі сприяє вдосконалення нових форм роботи, пошук нових систем, впровадження спеціальних форм занять з різних дисциплін хірургічного циклу та застосування інноваційних технологій, активних та інтерактивних методів навчання. 

   Викладачі циклової комісії добре розуміють, якого значення набуває медична освіта в умовах реформування галузі охорони здоров’я, оскільки в багатьох ситуаціях саме на молодших медичних працівників покладається багато функцій первинної медико-санітарної допомоги. Тому цикловою комісією проводяться значні роботи по підвищенню якості підготовки майбутніх спеціалістів. Викладачі ЦК викладають наступні дисципліни: „Медсестринство в хірургії”, „Хірургія”, „Медсестринство в онкології”, „Анестезіологія та реаніматологія”, „Військово-медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій”, „Акушерство”, „Гінекологія”, „Медсестринство в гінекології”, „Медсестринство в акушерстві”, „Репродуктивне здоров’я та планування сім’ї”, „Невідкладні стани”. На заняттях з хірургії розглядаються та вивчаються питання асептики та антисептики, десмургії, вивчають хірургічний інструментарій, основи клінічної трансфузіології, знеболювання та його види тощо. Підвищенню результативності освітнього процесу у медичному коледжі сприяє вдосконалення нових форм роботи, пошук нових систем, провадження спеціальних форм занять з різних дисциплін хірургічного циклу та застосування інноваційних технологій, активних та інтерактивних методів навчання.

bottom of page