Циклова комісія
природничо-наукових дисциплін

Нові завдання освіти, у тому числі медичної, в Україні спрямовано на гуманізацію та демократизацію навчально-виховного процесу, що в свою чергу визначає ключові пріоритети навчання і виховання, які потребують підготовки ініціативної особистості, здатної до творчої праці та самовдосконалення. За таких умов висуваються особливі вимоги до навчання студента-медика.
Дисципліни, що входять до циклової комісії природничо-наукової підготовки покликані стати фундаментом для формування у студентів професійних компетенцій, розвитку клінічного мислення та причинно-наслідкових зв’язків.

Викладачі циклової комісії вивчають і впроваджують передовий педагогічний досвід, впроваджують інноваційні технології, які сприяють підвищенню якості знань студентів. Цикловою комісією проводяться місячники, відкриті заходи, науково-практичні конференції, «круглі столи», конкурси, зустрічі з фахівцями практичної медицини. Активними учасниками цих заходів є студенти. Студенти також залучаються до участі в навчально-дослідницькій роботі, до роботи в гуртках. Все це сприяє розвитку творчого потенціалу студентів, підвищенню якості знань. Викладачі постійно працюють над підвищенням науково-теоретичного та методичного рівня викладання предметів, посилюється увага до виховної та розвивальної функції навчання, до пошуку його ефективних форм і методів.

Методичну майстерність викладачі циклової комісії підвищують шляхом участі у роботі циклової комісії, науково – методичних та психолого–педагогічних семінарах, шляхом самоосвіти. У рамках одного із засідань було проведено методичний діалог «Використання інформаційних технологій на заняттях із дисциплін науково-природничого циклу». Викладачі ділилися досвідом роботи з цього питання. Кращі елементи методики, що застосовувалися кожним викладачем фіксувалися всіма педагогами та бралися на замітку.

На засіданнях цилової комісії постійно обговорюються питання повязані з успішністю студентів, аналізуються результати проміжної атестації, літньої та зимової сесій, причини неуспішності, визначаються шляхи покращення якості знань студентів.

Всі програми із дисциплін природничо-наукового циклу виконуються в повному обсязі. Викладачі здійснюють своєчасний контроль за рівнем компетентностей студентів шляхом усного опитування, тестування, проведення контрольних, самостійних, практичних та лабораторних робіт, тематичного оцінювання, систематичної перевірки ведення зошитів, проведення аналізу контрольних робіт. Під час відвідування занять обов’язково звертається увага на відповідність теми заняття робочій програмі. Тематичне оцінювання з усіх предметів проведено відповідно до вимог програми.

Велика увага викладачами циклової комісії приділяється вихованню студентів. Виховна мета реалізується двома шляхами: через освітню діяльність та у формі залучення студентів до інших видів діяльності у позааудиторний час.

Розвиток творчого потенціалу студентів – це одне з найбільш актуальних завдань, що стоїть перед викладачами циклової комісії. Форми розвитку студентської молоді будуються на основі індивідуалізації і диференціації навчального процесу. Індивідуально-особистісна основа діяльності дозволяє задовольняти запити конкретних студентів, використовуючи потенціал їх можливостей. Викладачами використовуються  індивідуальне навчання, творчі конкурси, олімпіади, науково-практичні конференції та семінари. Важливою умовою розвитку творчих здібностей є зміст програмного матеріалу, який постійно оновлюється.

Сприяє активізації пізнавальної діяльності студентів і робота в гуртках. На базі циклової комісії природничо-наукових дисциплін працювали гуртки «Рефлекс», «Основи психологічних знань» - фармакологічний гурток математичний .

Щорічно студенти коледжу під керівництвом викладачів ЦК беруть участь у загальноколеджній конференції з НДРС. У 2019 р. студенти     Ланько В. та Степанчук Є. зайняли ІІ місце - «Вплив забруднювачів на організм людини як представника біосистеми» та ІІ місце Марусенко А. та Кашперова К. – «Безпека побутової хімії для людини і природи». Студенти коледжу у 2017, 2018 роках займали І місце в обласних змаганнях з безпеки життєдіяльності («Школа безпеки») та відзначені почесною грамотою УПД ГУПП з правил дорожнього руху та в 2019 році теж І місце в обласному етапі олімпіади.

Студенти брали участь у Всеукраїнських змаганнях «Олімпіс» та отримали 32 дипломи. Студенти. є переможцями конференції з НДРС (ІІ місце 2019 р.) У 2020 році викладач підготувала дев’ятьох переможців Всеукраїнської олімпіади з хімії «На урок», з біології– 5 переможців.

З хімії:

Диплом І ступеня – Ніжинець Марія та Новик Вікторія

Диплом ІІ ступеня – Лисенко Валерія, Яцухненко Наталія, Іванищенко Олена, Сокіл Владислав

Диплом ІІІ ступеня – Полулященко Марія, Лещук Тетяна, Кашпур Сніжана

біології:

Диплом І ступеня – Яцухненко Наталія, Шпитальний Артем

Диплом ІІІ ступеня –Іванищенко Олена Лещук Тетяна, Мудрицька Валерія, Шатунов Артем.

Всеукраїнська предметна олімпіада Олімпус Осіння сесія з біології..

І місце – Яцухненко Наталія

VІ місце –Прохоренко Анастасія

Робота гуртків носила науково-пошуковий характер, сприяла поглибленому вивченню навчальних дисциплін, вдосконаленню практичних навичок студентів та розширенню їхнього світогляду. Протягом місячника циклової комісії проведено ряд цікавих заходів, а саме: круглий стіл «Алкоголь і здоров’я», кінолекторій «Девіантна поведінка», «Шкідливі звички», конкурси «Я люблю біологію», «Молодь обирає здоров’я», конференція «Рак не вирок, вирок – ставлення до нього», виховні заходи «Чорнобиль без грифу «Таємно»», екскурсії, медінформації в групах «Вода і здоров’я», «Нітрати в продуктах харчування», виховні заходи «Екологія та здоров’я людини», «Інформатика і медицина», культпоходи в театр.

 Студентки Ланько В. та Степанчук Є. взяли участь у конференції «Екологічні проблеми Чернігівщини», отримали сертифікати.

Викладачі ЦК постійно працюють над покращенням стану навчальних кабінетів та лабораторій. В поточному навчальному році було відремонтовано кабінет основ охорони праці та безпеки життєдіяльності, проходить ремонт навчального кабінету загальної та медичної психології.

Цикловою комісією ведеться робота з педагогічними працівниками щодо підвищення методичного та фахового рівня. Викладачі беруть участь у роботі школи викладачів-початківців, професійної майстерності, обласних семінарах для викладачів різних дисциплін, «круглих столах», проводять відкриті заняття. Велика увага приділяється підвищенню кваліфікації викладачів. У наявності перспективне планування підвищення кваліфікації терміном на 5 років та планування курсового підвищення кваліфікації педагогічних працівників на поточний навчальний рік. Підвищення кваліфікації викладачів за останні 5 років виконувалось у повному обсязі. Звіти викладачів після закінчення проходження підвищення кваліфікації заслуховуються на засіданнях циклової комісії, їх досвід використовується для покращення освітнього процесу. Викладачі беруть активну участь в проведенні обласних семінарів. Щорічно студенти беруть участь у обласних олімпіадах з математики та інформатики.

 

Переможці школа безпеки.jpg
олімпіада з біології.jpg
олімпіада з хімії.jpg

- З хімії:

Диплом І ступеня – Ніжинець Марія та Новик Вікторія

Диплом ІІ ступеня – Лисенко Валерія, Яцухненко Наталія, Іванищенко Олена, Сокіл Владислав

Диплом ІІІ ступеня – Полулященко Марія, Лещук Тетяна, Кашпур Сніжана

- та біології:

Диплом І ступеня – Яцухненко Наталія, Шпитальний Артем

Диплом ІІІ ступеня –Іванищенко Олена Лещук Тетяна, Мудрицька Валерія, Шатунов Артем

Всеукраїнська предметна олімпіада Олімпус Осіння сесія з біології. Викладач Онос В.М.

І місце – Яцухненко Наталія

VІ місце –Прохоренко Анастасія

Робота гуртків носила науково-пошуковий характер, сприяла поглибленому вивченню навчальних дисциплін, вдосконаленню практичних навичок студентів та розширенню їхнього світогляду. Протягом місячника циклової комісії проведено ряд цікавих заходів, а саме: круглий стіл «Алкоголь і здоров’я», кінолекторій «Девіантна поведінка», «Шкідливі звички», конкурси «Я люблю біологію», «Молодь обирає здоров’я», конференція «Рак не вирок, вирок – ставлення до нього» виховні заходи «Чорнобиль без грифу «Таємно», екскурсії, медінформації в групах «Вода і здоров’я», «Нітрати в продуктах харчування», виховні заходи «Екологія та здоров’я людини», «Інформатика і медицина», культпоходи в театр.

​      Студентки Ланько В. та Степанчук Є. під керівництвом Онос В.М. взяли участь у конференції «Екологічні проблеми Чернігівщини», отримали сертифікати.

   Викладачі ЦК постійно працюють над покращенням стану навчальних кабінетів та лабораторій. В поточному навчальному році було відремонтовано кабінет основ охорони праці та безпеки життєдіяльності, проходить ремонт навчального кабінету загальної та медичної психології.

Гуртки.jpg

Цикловою комісією ведеться робота з педагогічними працівниками щодо підвищення методичного та фахового рівня. Викладачі беруть участь у роботі школи викладачів-початківців, професійної майстерності, обласних семінарах для викладачів різних дисциплін, «круглих столах», проводять відкриті заняття. Велика увага приділяється підвищенню кваліфікації викладачів. У наявності перспективне планування підвищення кваліфікації терміном на 5 років та планування курсового підвищення кваліфікації педагогічних працівників на поточний навчальний рік. Підвищення кваліфікації викладачів за останні 5 років виконувалось у повному обсязі. Звіти викладачів після закінчення проходження підвищення кваліфікації заслуховуються на засіданнях циклової комісії, їх досвід використовується для покращення навчально-виховного процесу. Викладачі беруть активну участь в проведенні обласних семінарів. Щорічно студенти беруть участь у обласних олімпіадах з математики та інформатики.