top of page

Випускова циклова комісія 
"Сестринська справа"

IMG_8953.JPG

Набуття студентами необхідних знань та навичок з питань визначення сестринського діагнозу, формулювання проблем пацієнта, втілення етапності сестринського процесу – головна мета, реалізацію якої фахово забезпечують викладачі циклової комісії.

   Основне завдання  комісії:

підвищення якості знань студентів шляхом удосконалення та впровадження сучасних методів навчання, удосконалення та систематизація інформаційних технологій, організація самостійної роботи студентів, підвищення якості виконання практичних навичок.

  До складу випускової циклової комісії «Сестринська справа» входить 8 штатних викладачів.
Проблема, над якою працює випускова циклова комісія цього року:​

​«Психологічний супровід освітнього процесу, як умова розвитку особистості студента».​

   Засідання циклової комісії проводяться в перший тиждень кожного місяця, на яких розглядаються та обговорюються питання покращення успішності та відвідування студентами занять шляхом впровадження новітніх освітніх технологій, інноваційних методик в освітній процес. Досвідчені викладачі надають методичну допомогу молодим викладачам з питань оформлення навчально-методичної документації, характеристики етапів занять, оснащення занять, організації самостійної роботи.

   Викладачі комісії постійно працюють над створенням навчально –методичних посібників, методичних розробок занять, рекомендацій для вивчення студентами регламентуючих наказів МОЗ України щодо санітарно-протиепідемічного режиму ЛПЗ, тим самим постійно оновлюючи навчально-методичні комплекси з основ медсестринства, загального догляду за хворими і медичної маніпуляційної техніки, медсестринства в сімейній медицині та сімейній медицині.

   Методична робота викладачів циклової комісії спрямована на пошук та оволодіння новими педагогічними технологіями. В цьому навчальному році викладачі комісії опрацювали навчальні матеріали і методичні рекомендації в паперовому та електронному  варіантах. Це:

    - Алгоритми виконання основних медичних маніпуляцій з предметів «Основи медсестринства», «Догляд та загальний догляд за хворими і медична маніпуляційна техніка». Тема: „Парентеральне введення ліків”

    - Робочий зошит самостійної роботи для студентів 2 курсу  спеціалізації «Сестринська справа».

    - Математичні навики в медицині.

    Студенти, які навчаються на спеціальності «Медсестринство», забезпечені підручниками в достатній кількості. В бібліотеці коледжу студенти мають можливість користуватися наказами МОЗ України, медичними журналами, підручниками, методичними рекомендаціями для позааудиторної самостійної роботи студентів, алгоритмами виконання тих чи інших навичок. Бібліотека забезпечена комп’ютерами, які підключені до системи «Інтернет», що дає можливість студентам користуватися навчальними матеріалами, які знаходяться в електронному варіанті.

   Для покращення засвоєння матеріалу студентами викладання лекційного матеріалу проводиться з використанням мультимедійного забезпечення, демонстрації навчальних відеороликів, відеофільмів.

    У коледжі працює гурток «Майстерність та натхнення» із загального догляду за хворими і медичної маніпуляційної техніки. Члени гуртка поглиблюють свої знання з даних предметів, виготовляють санбюлетені, буклети, пам’ятки, беруть участь у науково-дослідницькій роботі, проводять санітарно-просвітницьку роботу, а саме, поширюють інформацію з профілактики захворювань, про організацію здорового способу життя, боротьбу зі шкідливими звичками та небезпечний вплив на здоров’я людей різного віку серед студентської молоді навчальних закладів міста та мешканців нашого міста.

Щорічно проводиться обласний та всеукраїнський конкурс «Краща за фахом» серед студентів ІV курсу «Сестринська справа», де студенти коледжу часто займають призові місця, в чому немала заслуга викладачів циклової комісії. Так, студентка Обитоцька Тетяна зайняла перше місце на Всеукраїнському конкурсі «Ескулап», Кубрак Юлія – друге місце, Косташ Альона – шосте місце.

  Матеріально-технічна база циклу складається з навчальних кабінетів доклінічної практики, які знаходяться на базі ЛПЗ міста (обласна, міські лікарні № 2,3,4) та медичного коледжу:

   - 4 кабінети загального догляду за хворими і медичної маніпуляційної техніки та основ медсестринства, знаходяться на базі ЛПЗ міста (обласна, міські лікарні № 2,3);

   - 4 кабінети знаходяться на базі медичного коледжу - це стажувальний, маніпуляційний кабінети, кабінети загального догляду за хворими і медичної маніпуляційної техніки та основ медсестринства.

Кабінети доклінічної практики оснащені необхідним інструментарієм, фантомами, муляжами, зразками первинної медичної документації та наочним матеріалом. Студенти мають змогу працювати в кабінетах не тільки з фантомами, а й безпосередньо в лікувальних відділеннях, що дає змогу відпрацьовувати практичні навички в реальних умовах.

    Цикловою комісією проводяться місячники клінічних предметів комісії, в ході якого викладачі демонструють свої методичні напрацювання, проводять відкриті заняття, фахові конкурси, зустрічі з практичними медсестрами та лікарями.

    Випускова циклова комісія «Сестринська справа» є ініціатором підготовки та проведення спільних засідань випускаючих циклових комісій «Лікувальна справа», «Акушерська справа». На спільних засіданнях обговорюються нові накази МОЗ України, які регламентують санітарно-протиепіемічний режим ЛПЗ, актуальні питання викладання предметів, проводяться узгодження єдиних вимог до виконання практичних навичок та алгоритмів надання невідкладної допомоги, згідно з протоколами МОЗ України.

    Викладачі циклової комісії постійно беруть участь в обласних та міжколеджних практично-наукових конференціях, де відбувається обмін взаємодосвідом. Викладачі комісії підтримують тісний зв’язок із лікувальними закладами практичної охорони здоров’я.

   Члени циклової комісії оволодівають новими педагогічними технологіями, інтерактивними формами і методами, які безпосередньо впливають на науково-методичне забезпечення освітнього процесу відповідно до вимог освітньо-професійних програм зі спеціальностей, які здобуваються в коледжі.

 

bottom of page