1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 

1.1. Правила користування бібліотекою Чернігівського базового медичного коледжу розроблені відповідно до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», затвердженого Постановою Верховної Ради України від 27 січня 1995 року та «Типового положення про бібліотеку вищого закладу освіти України», затвердженого Наказом Міністерства освіти України № 155 від 30.04.98 року. 

1.2. Бібліотека — це науковий, навчальний, інформаційно-освітній та культурно-просвітницький структурний підрозділ медичного коледжу, який забезпечує інформаційними матеріалами навчальни та виховний процеси навчального закладу.

1.3. Бібліотека формує свої фонди відповідно до потреб навчально-методичної, навчально-дослідницької та культурно-виховної роботи.
1.4. Користування бібліотекою базового медичного коледжу безкоштовне.


2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ.
    ПОРЯДОК  КОРИСТУВАННЯ БІБЛІОТЕЧНИМИ ФОНДАМИ

 

2.1.Право користування бібліотекою мають студенти, викладачі та працівники структурних підрозділів коледжу. Сторонні користувачі обслуговуються лише в читальному залі за наявності посвідчення особи (паспорт, учнівський квиток).
2.2. Користувачі мають право отримувати в тимчасове користування наукову, навчальну, художню, довідкову, методичну літературу на абонементі, в читальному залі, користуватися всіма видами довідково-бібліографічного обслуговування тільки при наявності читацького квитка.

2.3. Для того щоб записатися до бібліотеки, необхідно надати студентський квиток. 2.4. На підставі поданих документів користувачу видається читацький квиток

2.5.Передавати читацький квиток іншим особам заборонено.
2.6. Втрата читацького квитка не знімає відповідальності за всю літературу, що під нього взята. 
2.7.Під час запису до бібліотеки користувач повинен ознайомитися з правилами користування бібліотекою і підтвердити своє зобов'язання їх неодмінного виконання підписом на реєстраційній картці та на читацькому формулярі.
2.8.Навчальна література видається на абонементі на семестр або на навчальний рік. 
2.9. Художня література видається у кількості не більше 3-х примірників терміном на 15 днів.
2.10. Студенти та викладачі можуть замовити добірку тематичної та навчальної літератури скориставшись послугою Інтернет – замовлення.

2.11.Рідкісні та цінні видання, альбоми, атласи, енциклопедії, інші довідкові видання, поодинокі примірники, книжки підвищеного попиту, видаються лише в читальних залах.
2.12.Користувачі зобов'язані дбайливо ставитись до отриманих документів, одержаних із фондів бібліотеки, повертати їх у встановлені терміни; не виносити із читального залу літературу з бібліотечного фонду, не робити в ній ніяких поміток, не виривати і не загинати сторінки; не виймати картки з каталогів та картотек.

2.13. При отриманні літератури користувач має ретельно передивитись її і, у разі виявлення дефектів, повідомити про них бібліотекаря, який зобов'язаний зробити на виданні відповідні службові позначки. 
2.14. Відповідальність за зіпсовану літературу несе користувач, який користувався нею останнім.
2.15. Користувачі, що завдали бібліотечному фонду збитків, несуть матеріальну або адміністративну відповідальність згідно з законодавством України.
2.16. Користувачі, що втратили документи з бібліотечного фонду, або завдали їм непоправної шкоди, повинні замінити їх відповідно такими ж або визнаними бібліотекою рівноцінними.

2.17. Вартість пошкоджених чи загублених книжок та інших матеріалів визначається за цінами, що вказані в облікових документах бібліотеки з урахуванням подальшої індексації вартості їх фондів.
2.18. Заміна втраченої чи пошкодженої користувачами літератури фіксується у спеціальному зошиті і підтверджується підписами користувача і бібліотекаря, що приймає заміну. 
2.19.На період літніх канікул студенти повинні повернути до бібліотеки усі отримані матеріали.
2.20. Перереєстрація користувачів проводиться щорічно. Користувач повинен перереєструватись, пред'явити всю літературу, що значиться за ним та подовжити (при потребі) термін користування нею.
2.21. Користувачі, що звільняються з роботи або закінчили навчання в коледжі повинні повністю розрахуватись з бібліотекою і підписати обхідний лист.

 

 

3. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ БІБЛІОТЕКИ ПО ОБСЛУГОВУВАННЮ КОРИСТУВАЧІВ

3.1. Бібліотека формує свої фонди згідно з потребами навчально-методичної, та культурно-виховної роботи коледжу.
3.2. Здійснює облік, забезпечує зберігання, раціональну організацію і використання своїх фондів. 
3.3. Здійснює бібліотечне, інформаційне та бібліографічне обслуговування користувачів, забезпечує повне та оперативне задоволення їх запитів на наукову, навчальну, виховну, соціально-політичну, художню та іншу літературу.
3.4. Створює і ретельно веде довідково-бібліографічний апарат, укладає і готує до видання бібліографічні покажчики, списки літератури для здійснення навчально-виховної роботи коледжу, виконує всі види бібліотечних довідок, організовує та проводить бібліографічні огляди тощо.
3.5. Організовує книжкові виставки, дні інформації, конференції, семінари та інші бібліотечні заходи.
3.6. Забезпечує високий культурний рівень обслуговування користувачів, створює комфортні умови для роботи з різними джерелами інформації.
3.7. Надає допомогу при доборі необхідних матеріалів шляхом надання для користування бібліотечних каталогів, картотек, науково-допоміжних та рекомендаційних покажчиків, необхідної комп'ютерної техніки, а також усних консультацій тощо.
3.8. Забезпечує інформування користувачів про всі види бібліотечних послуг.
3.9. Забезпечує високий рівень обслуговування користувачів на основі постійного підвищення фахового і культурного рівня бібліотечних працівників.

Правила користування бібліотекою.