Нові надходження

 

Шановні викладачі та студенти!

Ми пропонуємо вам ознайомитись з новими надходженнями

підручників та навчальних посібників до бібліотеки коледжу

1. Офтальмологія: підручник/ Г.Д.Жабоєдов, Р.Л.Скрипник, О.А. Кіча та ін.; за ред. Г.Д.Жабоєдова, Р.Л.Скрипник. – К.: ВСВ «Медицина», 2018. – 296 с.

2. Губенко І.Я. Основи загальної і медичної психології, психічного здоров’я та міжособового спілкування: підручник/ І.Я.Губенко, О.С.Карнацька, О.Т.Шевченко. – 2-е вид., переробл. і допов. – К.: ВСВ»Медицина», 2018. -312с.

3. Касевич Н.М. Загальний догляд за хворими і медична маніпуляційна техніка: підручник/ Н.М.Касевич: за ред. В.І.Литвиненка. – 7-е вид. випр. – К.ВСВ «Медицина», 2017. – 424 с.

4. Барціховський В.В. Медична біологія: підручник/ В.В.Барціховський,  П.Я.Шерстюк. – 4-е вид., випр. – К.: ВСВ «Медицина», 2017. – 312 с.

5. Музиченко В.П. Медична хімія: підручник/ В.П.Музиченко, Д.Д. Луцевич, Л.П.Яворська; за ред. Б.С.Зіменковського. – 3-є вид., випр. – К.: ВСВ «Медицина», 2018. – 496 с.

6. Шевченко Є.М. Латиська мова і основи медичної термінології: навч.посіб./  Є.М.Шевченко. – 10-е вид., переробл. і допов. – К.: ВСВ «Медицина», 2016. – 240 с.

7. Педіатрія з курсом інфекційних хвороб та основами імунопрофілактики:  

     підручник/ С.К.Ткаченко, Р.І.Поцюрко, Л.В. Беш та ін.; за ред. С.К. Ткаченка. – 7-е вид. випр. – К.: ВСВ «Медицина, 2018. – 592 с.

8. Хірургія: підручник/ О.М. Кіт, О.Л. Ковальчук, І.С.Вардинець, А.О. Боб. – 2-ге вид., без змін. – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига». – 644 с.

9. Боднар Я.Я. Патологічна анатомія і патологічна фізіологія людини: підручник/ Я.Я.Боднар, В.В.Файфура. – 3-тє вид. без змін. – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2018. – 494 с.

10. Кіт О.М. Медсестринство в хірургії:  підручник/ О.М.Кіт, А.О. Боб, С.О.Коноваленко. – 2-ге вид. перероб. і допов. – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2017. – 624 с.

11.Терапія: підручник/ М.І. Швед, Н.В.Пасєчко, Л.С. Білик; за ред. М.І.Шведа,  Н.В.Пасєчко. – 2-ге вид. – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2019. – 648 с.

12.Ситник І.О. Мікробіологія, вірусологія, імунологія: підручник/ І.О.Ситник, С.І., Климнюк, М.С. Творко. – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2017. – 392 с.

13. Медична і соціальна реабілітація: підручник/ В.Б.Самойленко, Н.П.Яковенко, І.О.Петрящев та ін. – 2-е вид., переробл. і допов. – К.: ВСВ «Медицина», 2018. – 464 с.

14. Голяченко О.М. Історія медицини: посібник/  О.М.Голяченко, Я.В. Ганіткевич. – 2-е вид., допов. – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2019. – 326 с.

15. Ємчик Л.Ф. Основи біологічної фізики і медична апаратура: підручник/Л.Ф.Ємчик. –  2-е вид., виправл. – К.: ВСВ «Медицина», 2014. – 392 с.

Всього відвідувань

Чернігівський базовий медичний коледж
Україна, м. Чернігів, вул. П’ятницька, 42

 

Телефон навчального закладу: (0462) 77-50-46 Телефон приймальної комісії: (0462) 67-29-18 Електронна адреса: chbmc@ukr.net

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now