Навчально-методичні матеріали
з дисциплін:

Медична та соціальна реабілітація

Акушерська справа

Підсумкова контрольна робота

Диференційований залік

Щоденник для практичних занять

Методичні рекомендації до позааудиторної роботи

Лекції_

Методичні рекомендації до практичних занять з медичної реабілітації_

Реабілітація

Світлолікування

Масаж заключна лекція

Лекція №7. Основи ЛФК.

Лекція №6. Водо- і теплолікування.

Лекція №4. Ультразвук.

Лекція №3. Електричне та магнітне поле.

Лекція №2. Низькочастотний імпульснийструм.

Лекція №1. Гальванізація та електрофорез.

Основи реабілітації