Програми практик та інструкції

Графіки проведення виробничих та переддипломних практики

ПРОГРАМИ ПРАКТИК

Програма практики Стоматологія
Програма практик Акушерська справа
Програма виробничої практики Сестринська справа
Програма переддипломної практики Сестринська справа
Програми практик Лікувальна справа

ІНСТРУКЦІЇ ЩО ДО ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ

Інструкції Стоматологія ортопедична

Інструкції переддипломної практики Стоматологія ортопедична
Інструкції виробничої практики Стоматологія ортопедична

Інструкції Сестринська справа

Інструкції переддипломної практики Сестринська справа
Інструкції виробничої практики Сестринська справа

Інструкції Лікувальна справа

Інструкції виробничої практики Лікувальна справа
Інструкції виробничої практики лікувальна справа 2-3курс
Інструкції  переддипломної практики Лікувальна справа

Інструкції Акушерська справа

Інструкції виробничої практики Акушерська справа 2 курс
Інструкції  виробничої практики Акушерська справа 1 курс
Інструкції Акс 3 курс переддипломна практика